2017. március 10., péntek

Ha igazvoltotok

Jézus tanácsát olvassuk a mai nap örömhírében:
„Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton  vagy vele, nehogy átadjon  a bírónak, a  bíró pedig a  börtönőrnek,  és  a börtönbe  vessenek.”  Békülékeny,  békességet kereső lelkületet különösen azokkal szemben érdemes tanúsítanunk, akik nem jószándékkal közelednek felénk. Ha támadó szavaikra támadással  reagálunk, akkor csak  a  békétlenség tüzét  szítjuk.  A szelídséggel,  a  békülékeny szavakkal viszont kiolthatjuk a másik emberben az ellenségeskedés tüzét.
Érdemes  arra  gondolnunk,  hogy  Isten  örökké  hűséges  marad  tervéhez, miszerint üdvözíti, az örök boldogságra vezeti az embert. Akkor is hűséges marad ezen  szándékához, amikor  az  ember szembefordul  vele,  engedetlen iránta és bűneivel kimutatja, hogy ellenségként tekint rá. Isten akkor  is hűséges marad üdvözítő tervéhez, amikor az ember enged a benne lévő gonosz erőknek, amelyek  szembefordítják Teremtőjével  és Urával.  Hűséges  marad akkor  is,  amikor   szabadságunkkal  visszaélve  megtagadjuk   akaratának teljesítését. Isten, aki végtelenül irgalmas, nem zár ki szívéből egyetlen embert sem. Vár ránk, hogy a magányosságból és a belső  meghasonlottságból visszatérjünk  a  vele  való  szeretetközösségbe.
Isten  így  mutatja  ki békülékenységét, irgalmát és végtelen szeretetét irántunk.

(HIS)