2017. március 8., szerda

Csodajel

Csodajel
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más  jelet, mint Jónás  próféta  jelét”  – szól  Jézus  kortársaihoz.
Szavai  valóban kemények, egyesek akár  sértőnek is  tekinthették annak  idején. Vajon  mi állhat  Jézus   határozott   szavainak  hátterében?   Mit   akart   elérni kijelentéseivel? Biztosan  nem a  sértés  állt szándékában  és nem  is  az ítélkezés, hanem fel akarta rázni hallgatóságát. Rá akarta őket ébreszteni arra, hogy  nem  Isten  útjain  járnak.
Az  ószövetségi  idők  prófétáira jellemző ez  a  fajta  beszédmód,  akik  szintén  nagyon  kemény  szavakat használtak, amikor  a népet  szembesíteni akarták  bűnös életmódjukkal.  A prófétáknál ehhez  gyakran párosul  a  fenyegetően közelgő  isteni  ítélet meghirdetése, amely viszont Jézus szavaiból hiányzik. Ő inkább azt helyezi előtérbe,   hogy   aki   felismeri   a   jeleket,   hallgat   az    isteni figyelmeztetésekre és megtér, az elnyeri az üdvösséget.
Az Úr  kijelentésének  második része  ránk  is vonatkozik,  akik  időnként   szeretnénk  megerősítő  jeleket  látni.
Isten  valóban  ad  jeleket   az embereknek,   amelyek    alkalmazkodnak    emberi    természetünkhez    és felismerhetőek   számunkra.   Általuk    megismerjük   Isten    létezését, gondolatait, szándékait, személyesen velünk kapcsolatos akaratát. Ezek  az isteni jelek  üdvösségünket  szolgálják.  Napjaink  egyik  ilyen  jele  az  irgalmas Jézus arca. Mit  mond nekünk ez az  arc, amikor most, a  nagyböjti időben szemléljük?

(HIS)