2017. március 24., péntek

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Gyümölcsoltó Boldogasszony előmiséje
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén azt ünnepeljük, hogy az Ige emberré lett miértünk, Érted, értem, mindannyiunkért, mert végtelenül szeretett!
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Mária életének legnagyobb titkát ünnepli az Egyház: azt az asszonyt, aki az asszonyok közt Áldott anya lett és azt, hogy az "Ige testté lett".
A liturgiában ezt a csodát, térdet hajtva említették évszázadokon keresztül. Mai liturgiánkban, a szentmise Hitvallásában a "Megtestesült ..." szavakat meghajolva mondjuk.
A mai ünnepen és Urunk születésének ünnepén (Karácsonykor) a jelenlegi előírások szerint is térdet hajtunk. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az "Úr Angyalának" imádkozására. A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével a küldött, Gábor angyal közölte a nem remélt megtiszteltetést, Isten megváltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását (Lk 1, 26-38).
Mária igen-e erősítsen meg mindannyiunkat abban, hogy bátran válaszoljunk Isten akaratára, hogy legyen meg az Atya akarata, és tegyük is meg mindig azt, amit Isten kér tőlünk.
  
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! A Boldogságos Szűz a mai napon lett Isten Anyjává. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához:
Add, Urunk, hogy Szentséges Atyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat.
Engedd, hogy minden ember szívében bizonyossággá érjen a felismerés: beteljesedett a próféta szava: és Velünk az Isten.
Tégy készségessé minket, hogy életünk minden pillanatában örömmel valljuk: "Legyen meg a Te akaratod".
Oltsd szívünkbe kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük.
Add, Urunk, hogy az istengyermeki élet a Boldogságos Szűz segítségével Országodba vezessen mindnyájunkat.
Urunk, Jézus Krisztus! Te a mai napon emberi testet öltöttél. Kérünk, add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk Hozzád, a mi Istenünkhöz; Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Amen